İnmeden korunma ve inmede değiştirilebilir risk faktörleri

Avrupa çapında inme hasta gruplarını temsil eden bir kuruluş olan SAFE’in (Stroke Alliance for Europa) kendi sitesinde yer alan aşağıdaki linkte inmeden korunma ve inmede değiştirilebilir risk faktörlerine yer verilmiştir.

Stroke Prevention Info