HASTALARIMIZ “İNMEYLE YAŞAM” KİTAPLARIMIZI OKUYOR

12 MAYIS DÜNYA İNME FARKINDALIK GÜNÜ

Vizyon / Misyon

Vizyonumuz

Beyin damar hastalıkları hastalarının primer ve sekonder korunmada bilimsel ve yenilikçi tedavilere ulaşmasını sağlamak.

Misyonumuz

Beyin damar hastalıkları konusunda halkımızın doğru bilgilenmesini sağlamak, hekimlerin bu konudaki eğitimine destek olmak, hastaların ise doğru ve yenilikçi tedavilere ulaşmasına katkıda bulunmak.