Amaçlarımız

 1. Beyin Damar Hastalıklarının toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 2. Beyin Damar Hastalıklarının hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, seminer ve kurs ve benzer toplantıları düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. Beyin Damar Hastalıklarının tedavisi konusundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek,
 4. Beyin Damar Hastalıkları tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla bu hastalığın tıbbi, fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğinde tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, merkezler kurmak gerekli personel ve araçları temin etmek,
 5. Beyin Damar Hastalığına sahip hastaların ve ailelerin arasında ilişki kurulmasını sağlamak, hasta ve ailelerine gerekli danışmanlığı götürmek,
 6. Beyin Damar Hastalıkları ve bununla ilgili konularda çalışan hekimler arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, buna yönelik eğitim – geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili tüm yayınları izlemek ve bilgi bankası kurmak,
 7. Diğer yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası ve başka ülkelerin ulusal Beyin Damar Hastalıkları Hasta dernekleri ile iletişimde bulunmak ve ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
 8. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 9. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 15. Dernek üyelerinin sağlık ve diğer sosyal yardım maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 16. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 17. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almak kaydıyla hastane, dispanser, sağlık tanı ve tedavi tesisi, poliklinik açabilir, açılmış olanları devralabilir.
 18. Muhtaç kimselere sürekli, belli süreli veya bir defaya mahsus olmak üzere gıda, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi ve sair yardımlarda bulunmak, gıda bankacılığı yapmak, bu amaçla Gıda Bankası kurmak ve işletmek.