İnme Nedir?

İnme bir beyin atağıdır, kalp krizinin beyindeki eş değeridir. Beynin bir kısmının oksijen bakımından yetersiz kalması sonucu oluşan bir hasarlanmadır.

İnme iki gruba ayrılır. Birincisi beyne giden damarların veya beyin içindeki damarların tıkanması ya da daralması sonucu beynin yeteri kadar beslenememesidir (buna iskemik inme denir). İkincisi ise beyin damarlarının yırtılması sonucu, beyin dokusu içinde meydana gelen kanamadır (buna da hemorajik inme denir). Beyin kanamalarında en sık neden hipertansiyondur. Hastaların bir bölümünde inmenin klinik tablosu ortaya çıkar ve bu belli bir süre sonra tamamen düzelir. İnmenin habercisi olan bu duruma geçici iskemik atak denir.

Bunlardan herhangi biri oluştuğunda beyin hücreleri ölmeye başlar ya da zarar görme riski altındadır. Beynin farklı bölgeleri farklı görevleri üstlendiğinden etkilenen bölgeye bağlı olarak farklı klinik tablolar karşımıza çıkabilir.

İnme ciddi bir hastalıktır

İnme sonrası kişi birçok işi yapmada yakınlarına bağımlı hale gelebilir. Ayrıca inme en fazla fonksiyon kaybına, diğer bir deyişle kalıcı özürlülüğe yol açan hastalıklar arasında 1. sırada yer almaktadır ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

İnme herhangi bir zamanda herhangi bir kişiyi etkileyebilir

  • Tüm dünyada her yıl 15 milyon kişi inme geçirmektedir.
  • Her 400 kişide 1 kişi inmeye maruz kalmakta, her 4 saniyede 1 kişi inme geçirmektedir.
  • İnme her yaşı etkiler gözükse de, inmelerin 2/3’ü 65 yaşın üzerinde olmaktadır.