İnme Risk Faktörleri

İnmede risk faktörleri ikiye ayrılır. Bunlar değiştirilemeyen ve değiştirilebilen faktörlerdir.

Değiştirilemeyen Risk Faktörleri

 1. Yaş
 2. Cinsiyet
 3. Irk
 4. Aile öyküsü
 5. Geçirilmiş inme ve geçici iskemik atak öyküsü

Değiştirilebilir Risk Faktörleri

 1. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
 2. Diyabet (Şeker hastalığı)
 3. Hiperlipidemi (Yağ yüksekliği özellikle LDL-kolesterol olarak adlandırılan kötü kolesterol yüksekliği)
 4. Atrial fibrilasyon (Kalpte bir çeşit ritim bozukluğu)
 5. Kalp hastalıkları
 6. Sigara kullanımı
 7. Alkol kullanımı
 8. Obezite (şişmanlık)
 9. Fiziksel hareketsizlik
 10. Beslenme alışkanlıkları
 11. Henüz semptom vermemiş olan boyun damar tıkanıklıkları (asemptomatik karotis stenozu)

İnmede mevcut risk faktörlerini kontrol altına almak, inme riskini belirgin oranda azaltmaktadır.

İnme Risk Faktörleri