Avrupa İnme Araştırma Projeleri Duyuruları (EU Research Projects)

Proje 1: Beyin Kanaması Geçiren Hastalarda İnmeden Korunma Uluslararası Projesi

Proje 2: TENSION Projesi