İnmede Tanı Yöntemleri

İnme geçiren hastalarda detaylı bir sorgulama yapılmalıdır.

Hastanın en son ne zaman normal görüldüğü, geçirdiği hastalıklar ve şu anda kullandığı ilaçlar not edilmelidir. (Özellikle warfarin ya da non-vitamin K antagonistleri kullanımı önem arz etmektedir.

Hastanın nörolojik muayenesi yapılır.

Laboratuar testleri istenir.

İnmede altta yatan etyolojiyi aydınlatmak için: Kranial BT, Kranial MR-Diffüzyon, Kranial MR anjio, Karotis MR anjio, (BT anjio da olabilir) , gerekli görülen hastalarda DSA, EKG, EKO, kreatinin değeri yüksek hastalarda Doppler USG görüntülemeleri yapılır.

İnme ne kadar erken tanınıp ne kadar kısa sürede tedavi edilirse meydana gelecek hasar ve fonksiyon kaybı da o kadar az olacaktır.