BEYİNDER, SAFE üyesi oldu

BEYİNDER, Avrupa’da inmeyi önleme, inme mağdurlarının, ailelerinin ve bakıcılarının yaşam kalitesini yükseltme, eğitim ve araştırmayı teşvik etme çalışmalarında bulunan sivil toplum kuruluşu SAFE’e üye oldu.

6-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 30 Avrupa ülkesinden yaklaşık yüz delegenin katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa İnme Birliği (SAFE) Çalışma Konferansı ve Genel Kurulunda BEYİNDER Avrupa sorumluları Doç. Dr. Sibel Gazioğlu ve Doç. Dr. Erdem Gürkaş tarafından temsil edildi.

Derneğimizin üyelik başvurusunun da değerlendirildiği genel kurulda BEYİNDER’in SAFE’e üyeliği kabul edildi.

BEYİNDER Genel Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, SAFE üyeliği sayesinde inme üzerine yapılan farkındalık çalışmalarının yelpazesinin genişleyeceğini, inme hakkında daha kapsamlı etkinlikler düzenleneceğini ve bu sayede inmenin önlenmesi ve tedavisi konusunda önemli adımların hızlı bir şekilde atılabileceğini belirtti.

SAFE’in geçmişi ve tarihi

SAFE (Avrupa İnme Birliği), Avrupa çapında 20 hasta grubu bir araya gelerek inmenin önlenmesini Avrupa siyasi gündemine taşımak ve eğitim yoluyla inme insidansını önlemek amacıyla Ekim 2004’te kuruldu.

Avrupa çapında inme hasta gruplarını temsil eden ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan SAFE, kurulduğu günden itibaren Avrupa’daki inme sayısını önemli ölçüde azaltmaya çalIşmaktadır. Bir şekilde inme ile ilintili olan herkese ihtiyaç duydukları yardım ve desteği sağlamayı amaçlamaktadır. İnme ve hipertansiyon arasındaki bağlantıya dikkat çekmekte ve inme için diğer önemli risk faktörleri konusunda hem kamuoyu hem de tıp camiası arasında farkındalığı arttırarak inme ile ilgili ölüm ve sakatlıkların önlenmesine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.