SAFE Araştırma Yayımı 2020

SAFE Araştırma Yayımı 2020

PRESTIGE-AF

Dr. Eleni Korompoki, MD, PhD, FESO
İnme Tedavisi Klinik Araştırma Görevlisi
Beyin Bilimleri Bölümü
Londra İmparatorluk Koleji

SAFE: Projenin amacını herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan bir kişiye açıklayacak olsaydınız ne söylerdiniz?

EK: Beyin kanaması geçiren hastalara, atriyal fibrilasyon adı verilen bir kalp aritmisinin neden olabileceği kan pıhtılarını önlemek için antikoagülan ilaç verilmesinin gerekip gerekmediğini gösteren bir araştırma çalışması yürütüyoruz. Şu anda bu hastalarda felci önlemede en iyi yolun ne olduğunu bilmiyoruz.

SAFE: Böyle bir projeyi yürütebilmek için ne tür bir ortağa ihtiyacınız var?

EK: Bu proje birçok uzmanlığı kapsıyor, bu yüzden birkaçını saymak gerekirse, inme, kardiyoloji, genetik, biyoişaretçi, beyin görüntüleme ve tahmin modelleme uzmanlarından ortaklara ihtiyacımız var!

SAFE: Bu projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız?

EK: Klinik araştırmamıza katılan tüm hastanelere (70!) yardımcı olan merkezi klinik araştırma ekibinin bir parçasıyım. Hastaların araştırmadayken sahip oldukları tüm sağlık şikayetlerini yakından takip ettiğimiz için tıbbi destek sunabiliyor, hasta uygunluğu ile ilgili soruları cevaplayabiliyor ve güvenlik raporlarını (olumsuz olaylar olarak adlandırıyorum) gözden geçirebiliyorum. Projenin sonuna doğru veri analizine ve araştırmanın sonuçlarının yazılmasına dahil olacağım.

SAFE: Bu çalışmayı yürütmedeki zorluklar (eğer varsa) neler?

EK: Felç, Avrupa’da özürlülüğün önde gelen nedenidir ve kanamanın neden olduğu felç daha fazla sakat bırakma eğilimindedir. Bu nedenle böyle bir çalışmaya katılmaya isteği ve yetisi olan hastaları tanımlamak zor olabilir.

SAFE: Sizi bu projede yer almak için kişisel olarak cezbeden neydi?

EK: Felç önleme ve kalp-beyin bağlantısına odaklanarak 10 yıldan fazla bir süredir felç araştırmalarında yer alıyorum. Bir doktor ve araştırmacı olarak, korunmanın refah için kilit unsur olduğuna inanıyorum. PRESTIGE-AF, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı ve felç sonrası daha iyi yaşam kalitesini hedefleyen bir önleme çalışmasıdır. Çalışma ayrıca cinsiyet farklılıkları, hastaların tutum ve tercihleri gibi önemli konuları da ele alacaktır.

PRESTIGE-AF konsorsiyumu kapsamında, önde gelen on Avrupa akademik kurumunun uluslararası alanda tanınan uzmanlarıyla etkileşimde bulunmak, bana çok fazla deneyim kazandıran ve bilimsel becerilerimi geliştiren farklı Avrupa ülkelerinden çok disiplinli bir ekiple birlikte çalışmak gibi birçok olanağım var.

SAFE: Bu proje bittiğinde, neyin değişmesini bekliyorsunuz, örn. bu inme tedavisine nasıl yansıyacak?

EK: Beyin kanaması geçiren ve en sık görülen kardiyak aritmi olan atriyal fibrilasyonu olan hastalara kanıta dayalı tedavi sağlayabilmeyi bekliyoruz. Ayrıca, beyin taramalarına, kan testlerine, cinsiyet farklılıklarına ve psikolojik yönlere bakarak öğrenilen bilgileri kullanarak bu hastalarla daha kişi merkezli bir yaklaşım kullanmaya başlayabileceğimizi umuyoruz.

PRESTIGE-AF, 754517 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.


PRECIOUS

Jeroen de Jonge
Nöroloji Asistan Doktoru, UMC Utrecht

SAFE: Projenin amacını herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan bir kişiye açıklayacak olsaydınız ne söylerdiniz?

PRECIOUS çalışması, “Akut Felçli Yaşlı Hastalarda Sonuçları Geliştirmek için Komplikasyonların Önlenmesi” anlamına gelir. Bu tıbbi çalışma, 66 yaş ve üstü felç hastalarının iyileşmesini geliştirmenin yollarını aramaya adanmış, AB tarafından finanse edilen bir Horizon 2020 ortak araştırma projesidir. Felçten sonra, hastalar ateş veya zatürre gibi komplikasyonlara sahip olabilir. Felç sonrası bir komplikasyonu olan hastaların iyileşme süreci, genellikle komplikasyonu olmayan hastalardan daha kötüdür. Normalde, semptomlar belirginleştiğinde komplikasyonlar tedavi edilir. Ateş parasetamol ile, bulantı ve kusma metoklopramid ile ve enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilir. Bu çalışmada, komplikasyonları önleyip önleyemeyeceğimizi test etmek ve böylece iyileşmeyi geliştirmek için semptomlar ortaya çıkmadan önce tedaviler veriyoruz.

SAFE: Böyle bir projeyi yürütebilmek için ne tür bir ortağa ihtiyacınız var?

PRECIOUS gibi bir çalışmanın başlatılması, yürütülmesi ve yönetilmesi birçok farklı ortak ve kuruluşu içermektedir. PRECIOUS, 9 Avrupa ülkesinde yaklaşık 80 hastanede yapılmaktadır. Hastalarla tıbbi araştırmalara başlamadan önce araştırmanızın, yararlı, güvenli, etik ve uygulanabilir olup olmadığını değerlendiren düzenleyici otoriteler tarafından onaylanması gerekir. Katılan her hastanede, araştırmanın kurulmasına yardımcı olmak için tahsis edilen bir doktor vardır. Ancak, bazen kurallar ve düzenlemeler o kadar karmaşıktır ki, bu sürece yardımcı olması için uzmanlaşmış bir araştırma organizasyonu dahil edilir.

Araştırma sırasında, her biri belirli bir görevi olan çeşitli ortaklar bulunur. Örneğin, tedavilerin güvenliğine dikkat etmek için ilaçların potansiyel yan etkileri hakkında bilgi toplayan bir güvenlik ekibi vardır. Farklı bir ekip, yerel araştırmacıların hasta verilerini doldurabileceği güvenli bir çevrimiçi platform olan elektronik bir veri sistemi tasarlar. Ayrıca, araştırmanın kurallara göre yapılıp yapılmadığını izlemek için düzenli olarak hastaneleri ziyaret eden bir ekip vardır. Ayrıca, çalışmanın sonunda çok fazla bilgi toplanır ve tedavilerin etkili olup olmadığını belirlemek için tüm bilgileri işlemek için bir istatistik ekibine ihtiyacımız olur. Ancak, bunlar sadece birkaç örnektir ve bu gibi bir projeyi yürütmek için birçok ortağa ihtiyacınız vardır.

SAFE: Bu projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız?

Araştırma yöneticisi olarak rolüm, PRECIOUS ile ilgili tüm süreçleri günlük olarak denetlemek. İş alanım oldukça geniş, örneğin araştırmanın genel yönetimi, yasal onayların alınması için destek, katılımcı hastanelerde araştırmanın kurulması, hastaların araştırmaya dahil edilmesi ve yerel araştırmacıların hasta alımı, veri toplama veya takip etme ile ilgili sorularının yanıtlanması gibi görevlerden oluşuyor.

SAFE: Bu çalışmayı yürütmedeki zorluklar (eğer varsa) neler?

Farklı ülkelerde ve hastanelerde mevzuata ilişkin onayların alınması çok sayıda evrak ve bürokratik görev gerektiriyor. Bu işlem çok zaman alıyor. Elbette, araştırmanın başlamadan önce çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi oldukça önemli, ancak bazen araştırmanın belirli yönleri birden çok kez değerlendiriliyor. Araştırmanın gerçekten başlaması çok zaman alıyor ve bu bazen zorlayıcı olabiliyor.

SAFE: Sizi bu projede yer almak için kişisel olarak cezbeden neydi?

Felç dünyanın ikinci büyük ölüm nedeni ve uzun süreli sakatlığın üçüncü nedenidir.

Günde çok sayıda hasta felç geçirir. Bununla birlikte, hala sınırlı tedavi seçenekleri mevcuttur. Tıbbi araştırmalar nedeniyle, felç tedavisinde önemli ilerleme kaydedilmiştir ve son on yılda yeni etkili tedavi seçenekleri mevcuttur. Felç tedavisi için yeni yollar arayan bir araştırmaya destek olma olasılığı, bu projede kişisel olarak beni çeken şeydir.

SAFE: Bu proje bittiğinde, neyin değişmesini bekliyorsunuz, örn. bu inme tedavisine nasıl yansıyacak?

İnme geçiren hastalar için basit, güvenli ve etkili bir tedavi stratejisi bulmayı umuyoruz, bu da komplikasyonların gelişmesini önleyebilir ve inme sonrası iyileşmeyi geliştirebilir.

PRECIOUS, 634809 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.


SVDs@Target

Danielle Kerkhofs
Doktora Adayı
Maastricht Üniversitesi

SAFE: Projenin amacını herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan bir kişiye açıklayacak olsaydınız ne söylerdiniz?

SVDs@target projesi, Serebral Küçük Damar Hastalığı (SKDH) altında yatan mekanizmaları aydınlatmayı ve bu hastalık için yeni tedavi seçeneklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. SKDH, beyindeki en küçük damarları etkileyen farklı patolojiler için kullanılan bir kapsayıcı terimdir. Tüm felçlerin dörtte birine ve tüm demansların neredeyse % 45’ine katkıda bulunur. Hastalığın altında yatan mekanizmaları ortaya çıkararak, SKDH’ye özgü yeni tedaviler geliştirmek için olanaklar yaratmayı umuyoruz.

SAFE: Böyle bir projeyi yürütebilmek için ne tür bir ortağa ihtiyacınız var?

Bu proje için ihtiyaç duyduğumuz ortakların hem klinik öncesi hem de klinik araştırma deneyimi olması gerekir. Hastalığın altta yatan mekanizmasını daha da ortaya çıkarmak için temel bir seviyede başlamamız ve ardından hastalarda klinik çalışmalar yapmamız gerekir. Klinik öncesi ve klinik araştırmalar arasındaki bu dengenin bu projenin güçlü yanlarından biri olduğunu düşünüyorum.

SAFE: Bu projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız?

Maastricht Üniversitesi’nde yürütülen bu projede doktora öğrencisi olarak çalışıyorum ve hem klinik öncesi hem de klinik çalışmalara katılıyorum. Maastricht’teki ana araştırma başlığımız, inflamasyonun ve daha spesifik farklı bağışıklık hücresi popülasyonlarının SKDH gelişimindeki rolünü araştırmaktır. Ayrıca, Investigate@SVDs and TREAT-SVDs klinik çalışmalarında da yer alıyorum.

SAFE: Sizi bu projede yer almak için kişisel olarak cezbeden neydi?

Bu projede gerçekten sevdiğim şeyler, farklı araştırma grupları arasındaki uluslararası işbirliği ve hem klinik çalışma hem de klinik öncesi çalışmaya odaklanılması.

SAFE: Bu proje bittiğinde, neyin değişmesini bekliyorsunuz, örn. bu inme tedavisine nasıl yansıyacak?

This project will give us more insight in the mechanisms underlying the pathogenesis of cSVD. The acquired knowledge will hopefully make the next step possible were we can investigate more specific treatments that can reduce progression of the disease. Further this new knowledge can also provide us new chances for earlier detection of the disease.

Bu proje bize SKDH patogenezinin altında yatan mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi verecektir. Edinilen bilgi, umuyorum ki, hastalığın ilerlemesini azaltabilecek daha spesifik tedavileri araştırabileceğimiz bir sonraki adımı mümkün kılacaktır. Ayrıca, bu yeni bilgi bize hastalığın erken teşhisi için yeni fırsatlar da sağlayabilir.

SVDs@Target, 666881 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.


PROOF

Dr. Sven Poli
Tıbbi Direktör Yardımcısı
Nörolojisi ve İnme Deparmanı
Tuebingen Üniversitesi

SAFE: Projenin amacını herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan bir kişiye açıklayacak olsaydınız ne söylerdiniz?

SP: Tıkanmış damarın rekanalizasyonu bugün varolan felç tedavisidir.

Bununla birlikte, başarılı damar rekanalizasyonuna rağmen, birçok hasta ciddi felç geçirir, çünkü beyin hücreleri rekanalizasyon sağlanmadan ölür. Felç sırasında beyin hücresi ölümünün ana itici gücü iskemik bölgelerde oksijen eksikliğidir.

Saf oksijenin solunması (oda havası yerine) kanda çözünen oksijeni arttırır.

Kandaki artmış oksijen, oksijen eksikliğini telafi etmeli ve böylece tıkanmış damar başarıyla rekanalize edilene kadar beyin hücrelerini canlı tutmalıdır.

SAFE: Böyle bir projeyi yürütebilmek için ne tür bir ortağa ihtiyacınız var?

SP: Yüksek motivasyonlu çalışma ekipleri ve inme doktorları bulunan birçok çalışma merkezi.

SAFE: Bu projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız?

SP: Araştırma protokolünden, araştırma yürütmesinden ve çalışma merkezleri ile yetkili makamlar arasındaki iletişimden sorumlu koordinatör araştırmacı.

SAFE: Bu çalışmayı yürütmedeki zorluklar (eğer varsa) neler?

SP: Hasta alımı, hastaların çok kısa bir terapötik zaman aralığında 7/24 hazır olmalarını sağlayan yüksek motivasyon ve personel gerektirir.

SAFE: Sizi bu projede yer almak için kişisel olarak cezbeden neydi?

SP: Kariyerime 2006 yılında inme tıbbı alanında başladım. Standart tedavilere rağmen kötü sonuçlar, yani intravenöz tromboliz veya endovasküler trombektomi ile rekanalizasyon beni nöroproteksiyon üzerine araştırma yapmaya itti. En sevdiğim iki yaklaşım oksijen ve ayrıca hipotermiydi. İkincisinin hala insanlarda uygulanması zor olsa da, ilki bana klinik akut inme iş akışında uygulanması kolay göründü.

SAFE: Bu proje bittiğinde, neyin değişmesini bekliyorsunuz, örn. bu inme tedavisine nasıl yansıyacak?

SP: Oksijenin çalışması durumunda, bu tedaviye semptomların başlamasından hemen sonra başlanabilir. Bu, reperfüzyona kadar beyin ve hasta için zaman kazandırarak inme tedavisinde devrim yaratabilir.

PROOF, 733379 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.


TENSION

Dr. Claus Simonsen
Nöroloji Departmanı
Aarhus Üniversite Hastanesi

SAFE: Projenin amacını herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan bir kişiye açıklayacak olsaydınız ne söylerdiniz?

Stroke treatment is advancing. The majorities of stroke are caused by an occlusion of an artery. Removal of the clot/occlusion means that the patient will do much better. If the clot is big, we can remove it with a catheter. This is a great idea, if the damage to the brain is small. If there is more advanced damage, we don’t know, if the patient benefit from removal of the clot. The project will try to prove, that these patients also benefit. Then we can treat and help more patients.

Felç tedavisi ilerlemektedir. Çoğu felce bir arterin tıkanması neden olur. Pıhtı / oklüzyonun çıkarılması, hastanın çok daha iyi olacağı anlamına gelir. Pıhtı büyükse, kateterle çıkarabiliriz. Beyne verilen hasar küçükse, bu harika bir fikirdir. Daha ileri hasar varsa, hastanın pıhtı çıkarılmasından fayda sağlayıp sağlamadığını bilmiyoruz. Proje, bu hastaların da fayda sağladığını kanıtlamaya çalışacaktır. Sonra daha fazla hastayı tedavi edebilir ve yardımcı olabiliriz.

SAFE: Böyle bir projeyi yürütebilmek için ne tür bir ortağa ihtiyacınız var?

To be a partner in the project, you need to have a thrombectomy centre. And you probably need a relatively big catchment area. There are not many patients with advanced damage who at the same time fulfil all inclusion criteria. Your staff should have some experienced in trials and inclusion in trials. A research nurse would be very good.

Projede ortak olabilmek için bir trombektomi merkezine ihtiyacınız var. Ve muhtemelen nispeten büyük bir hizmet alanına ihtiyacınız var. İlerlemiş hasarı olan ve aynı zamanda tüm dahil edilme kriterlerini yerine getiren çok fazla hasta yoktur. Personeliniz araştırma ve araştırmaya dahil etme konusunda deneyimli olmalıdır. Bir araştırma hemşiresi olması çok iyi olur.

SAFE: Bu projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız?

Ben Danimarka’da Baş Araştırmacıyım. Danimarka’daki araştırma yöneticileri ve denetleyicilerle temas halindeyim. Araştırmaya daha fazla Danimarkalı merkez eklemeye çalışıyorum ve kendi merkezimde araştırmaya katılımı arttırmak için meslektaşlarıma araştırma hakkında hatırlatmalar yapıyorum.

SAFE: Bu çalışmayı yürütmedeki zorluklar (eğer varsa) neler?

Difficulties: To keep everyone informed about the project. To randomize patients that we (sometimes) would have treated. To get consent from relatives in a critical situation. (We randomize without consent in Denmark, but we need consent from the relatives for the patients to stay in the project.)

Zorluklar: Proje hakkında herkesi bilgilendirmek. (Bazen) tedavi edebileceğimiz hastaları rastgele seçmek. Kritik bir durumda akrabalardan onam almak. (Danimarka’da rızası olmadan rastgele hasta seçebiliyoruz, ancak hastaların projede kalabilmeleri için akrabalarının rızasına ihtiyacımız var.)

SAFE: Sizi bu projede yer almak için kişisel olarak cezbeden neydi?

Akut inme tedavisine benim büyük bir araştırma ilgim var. Bu konu (büyük inme ve ileri hasarlı hastaların tedavisi) inme tedavisinde en ilginç alanlardan biridir.

SAFE: Bu proje bittiğinde, neyin değişmesini bekliyorsunuz, örn. bu inme tedavisine nasıl yansıyacak?

Bence proje olumlu olacak. (Aksi takdirde, muhtemelen katkıda bulunmam.) Bu yüzden proje bittikten sonra daha fazla hastayı tedavi edebileceğimizi düşünüyorum. Ya da bu hasta grubu için tedavi kararları verirken daha fazla bilgi sahibi olacağız.

TENSION, 754640 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.