Proje 2: TENSION Projesi

Mekanik trombektominin etkinliğinin genişletilmesi amacı ile uluslarası katılımlı yeni bir geniş çalışma duyuruldu. Trombektomi belirli tipte akut iskemik inmenin devam etmekte olan olumsuz etkilerinin belirgin şekilde azaltılması amacıyla mekanik cihazların kullanıldığı bir tedavidir. Kan beyin damarlarındaki pıhtının parçalanması veya çıkarılması için çok küçük cihazlar kullanılmaktadır. Bu yöntem özelleşmiş hastanelerde, ileri düzeyde eğitimli nöro-radyologlar tarafından yapılmaktadır.

Yakın zamanda yapılan trombektomi çalışmalarına, özel seçilmiş inme hastaları dâhil edilmiştir. Çalışmalar küçük beyin lezyonları olan hastalarda, trombektominin kan akımını düzeltilmesi ile beyin hasarını azaltarak inme sonrası özürlülüğü anlamlı ölçüde azalttığı göstermiştir.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, TENSION projesi olan bu yeni çalışmada, tedavi yanıtının net olmadığı büyük bir hasta grubunda, mekanik pıhtı temizlenmesinin etkileri araştırılacaktır. TENSION projesi önceki çalışmalardan farklı olarak ‘geniş lezyonları’ olan hastalarda trombektominin güvenilirliği ve etkinliğini araştıracaktır. Hastalar çalışmaya inme semptomlarının gelişmesinden sonraki 12 saat içerisinde dahil edilebilecektir. Bu daha büyük bir hasta grubunun, örneğin gece uykuda inme geçiren ve hastaneye gelmekte geciken hastaların tedavi aralığını uzatacaktır,

TENSION tedavi etkileri ve çalışma sonuçlarına katkı sağlaması açısından hasta alımında çok özenli davranmaktadır. Önemli olarak, çalışma ayrıca mekanik trombektominin kullanımının artmasının sosyo-ekonomik yararları hakkında bilgi verecektir.

Çalışmaya, sekiz Avrupa ülkesinden 714’ten fazla hasta alınacaktır, proje Şubat 2018 tarihinden başlayarak 5 yıl sürecektir. TENSION projesinin koordinasyonu Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf kliniğinden Prof. Dr. Götz Thomalla tarafından yürütecektir ve projeye Avrupa Birliği Horizon 2020 programı fon sağlamaktadır. Prof. Thomalla ifadesinde “TENSION major bir sağlık problemine dikkat çekmektedir ve şiddetli inme olgularında etkili girişimsel yaklaşımlar için bilgi sağlayacaktır. Bunun anlamı, hastaların daha iyi seyirli olması ve inme ilişkili özürlülüğün çok sayıda hastada önlenebilmesidir. Toplum seviyesinde ise yeni tedaviler inme ilişkili maliyetlerin düşmesine yardım edecektir.” dedi.

Detaylı bilgi için, lütfen research@safestroke.eu ile irtibata geçiniz.