Beyin kanaması geçiren hastalarda inmeden korunma Uluslararası Projesi tanıtılıyor

Beyin kanaması geçiren hastalarda inmeden korunma Uluslararası Projesi tanıtılıyor

Eşlik eden tıbbi hastalığı olanlarda inmenin önlenmesini destekleyecek milyonlarca Euro bütçeli yeni bir proje Avrupa Komisyonunca desteklendi.

Projenin 6.9 milyon € bütçe ile öncesinde beyin kanaması (İntraserebral hematom veya ISH olarak adlandırılmaktadır) geçiren atriyal fibrilasyon hastalarında gerçekleştirilmesi amaçlandı. Atriyal Fibrilasyon sık görülen bir kalp hastalığıdır, düzensiz kalp atışına sebep olmaktadır. İntraserebral kanama geçiren Atriyal Fibrilasyon hastalarında İnmeden korunma (PRESTIGE-AF) projesi tüm Avrupa’da klinisyenleri bu hasta grubunda gelişebilecek inme riskinin düşürülmesi amacı ile biraraya getirdi.

İnme tüm Dünya’da en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir, ve beyin kan akımının pıhtı ya da beyin kanaması nedeni ile etkilenmesi ile oluşmaktadır. Erişkinlerde en sık görülen kazanılmış özürlülük sebebi, tüm ölümlerin ikinci sıklıkta önde gelen sebeplerindendir ve bunamanın en sık sebeplerinden biridir. Ayrıca etkilerinin toplumun yaşlanması ile birlikte önümüzdeki on yıllarda daha da büyümesi beklenmektedir.

PRESTIGE-AF projesinin temel amacı AF hastalarında inmeden korunma tedavisinde önerilen ilaçlar hakkında veri toplanması şeklinde klinik çalışması olacaktır. Çok sayıda alt çalışma da beyin görüntülemesi, genetik testler ve diğer biyolojik göstergeler ile bireysel risk belirleme modellemesi açığa çıkarılacaktır. Proje ayrıca hastaların bilişsel ve psikolojik faktör ve ilaç uyumlarının açığa çıkarılmasını içerecektir.

Uluslararası İşbirliği

Beş-yıl süreli proje Imperial Collage London Tıp Bölümünden Profesör Roland Veltkamp yöneticiliğinde ve Birleşik Krallık ve Avrupa’da bulunan 11 ortak kurum tarafından yürütülecektir.  Profesör Vetkamp ‘İnmeden korunmanın pek çok eşlikçi tıbbi bozukluk bulunan hastalarda ve etkileşen riskler sebebiyle güç olduğunu belirtmektedir. Bu karışık etkileşim her hasta için inme korunmasında ideal tedavi seçimini güçleştirdiğini’ ifade etti. ‘Uluslararası katılımcılar ile PRESTIGE-AF girişimi ile bu hastaların bazı karşılanmayan ihtiyaçlarının önüne geçmeyi umuyoruz. Korunma anahtardır ve netice olarak inmenin ve hastaların yaşamlarında olası etkilerinin önlenmesini amaçladık’ dedi.

Avrupa için İnme Birliği (SAFE)’nin bu projenin bilgilendirmesinin inme topluluğunda duyurulması hususunda sorumluluğu bulunmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen research@safestroke.eu adresi ile irtibata geçin.

PRESTIGE-AF Avrupa birliği Horizon 2020 araştırma ve innovasyon programından fon almıştır. Bağış antlaşma No 754517.